Zajęcia aqua new walking oraz nauka pływania

Nordic walking wszyscy znamy, ale w wodzie? Tak, a to za sprawą specjalnych lejków i świetnej trenerki Anny Kuryłek, która sprawia, że ruch w wodzie staje się jeszcze bardziej efektywny.

Za nami kolejny cykl zajęć z aqua new walking, przeznaczonych dla mieszkańców śródmieścia Wejherowa. Trenujemy nawet wtedy, gdy pogoda nie dopisuje, bo ruch i dobra zabawa to najlepszy lek na trudy codzienności.

Za nami również pierwsze zajęcia nauki pływania dedykowane mieszkańcom zrewitalizowanego śródmieścia Wejherowa. 

Zajęcia poprowadzi trener Szymon Laga.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, mającego na celu podejmowanie czynności zmierzających do aktywizacji mieszkańców Śródmieścia Wejherowa do współpracy i promocji Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie.
Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT