WSPÓLNIE PISZEMY HISTORIĘ

W przeszłości na terenie „Wodnych Ogrodów” istniał basen, który gromadził wejherowian nie tylko w celu relaksu nad wodą. Na scenie znajdującej się przy dawnym basenie grała orkiestra i odbywały się trwające do późnych godzin nocnych potańcówki. Gościom przygrywał m.in. Pan Rajmund Wójcik

Dzisiaj, nawiązując do tej tradycji, zapraszamy Państwa na koncert Bandu Braci Wójcików (tworzą go synowie Adam i Zbigniew Wójcik, którzy przejęli tradycję wspólnego muzykowania). 

Gorąco zapraszamy 12 października o godz. 18:00. Restauracja „Wodnych Ogrodów”. Będziemy nie tylko słuchać, ale i wspólnie śpiewać. 

Do zobaczenia!

Wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, mającego na celu podejmowanie czynności zmierzających do aktywizacji mieszkańców Śródmieścia Wejherowa do współpracy i promocji Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie.

Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Fot. arch. rodziny Wójcik