Warto wracać do dawnych tradycji

Nawiązując do tradycji tanecznych czwartków, w „Wodnych Ogrodach” – właśnie w czwartki – organizowane są koncerty, podczas których nie brakuje okazji do potańczenia.
18 sierpnia, za sprawą zespołu New Blues Bathalion, zgromadzeni goście mieli okazję spędzić miło czas przy dźwiękach tradycyjnej muzyki bluesowej, a w miniony czwartek, 24 sierpnia, wieczór umilił słuchaczom Duet od A do Z.
A co nas czeka w najbliższym czasie?

Wydarzenie ma na celu integrację mieszkańców śródmieścia Wejherowa i jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.