Warto chodzić – spotkanie z Robertem Korzeniowskim

12 sierpnia w wejherowskich „Wodnych Ogrodach” mieliśmy okazję rozmawiać z czterokrotnym medalistą olimpijskim w chodzie sportowym i propagatorem zdrowego stylu życia – Robertem Korzeniowskim.

Spotkanie poprowadziła dr Monika Żmudzka, prezeska Fundacji Między Wschodem a Zachodem.

Rozmawialiśmy o sporcie, aktywności fizycznej oraz problemach cywilizacyjnych współczesnego świata. Warto chodzić, całymi rodzinami, bo nikt tak skutecznie jak rodzice nie kształtuje w dzieciach postaw prozdrowotnych i prosomatycznych. Warto wprowadzać chodzenie do szkół, podczas lekcji wychowania fizycznego, bo pozytywne doświadczenia sportowe to szansa na sięgniecie po daną dyscyplinę w przyszłości. Warto wspierać młodych sportowców, bo ich sukcesy to nie tylko radość i duma dla miasta, regionu i kraju, ale też w dłuższej perspektywie ogromna promocja sportu i aktywności fizycznej.

 

Wcześniej uczestnicy spotkania wzięli udział w treningu aqua new walking, który oprowadziła instruktorka aqua new walking – Anna Kuryłek.

 

 

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

 

Organizator: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

 

Fot. A. Rogowski