Zabawa dotycząca wiedzy o Wejherowie

Czterokrotny mistrz olimpijski i trzykrotny mistrz świata w chodzie sportowym – Robert Korzeniowski zaprasza do wzięcia udziału w zabawie dotyczącącej wiedzy o mieście Wejherowie i rewitalizacji historycznej części jego śródmieścia.

Wysyłając prawidłowe odpowiedzi na pytania z filmu na adres aqua@newwalking.eu lub na stronie Facebook Polskiej Federacji Nordic Walking, możecie Państwo wylosować uczestnictwo w zajęciach aqua new walking w Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie, ul. Kalwaryjska 12.

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału.


Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Organizatorem wydarzenia jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.