Spotkanie z medalistą olimpijskim i propagatorem zdrowego stylu życia – Robertem Korzeniowskim

W sobotę, 12 s ierpnia, odbyło się spotkanie mieszkańców Śródmieścia Wejherowa z Robertem Korzeniowskim, wielokrotnym medalistą igrzysk olimpijskich i propagatorem zdrowego stylu życia.

Program spotkania

Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT..

Organizatorem wydarzenia jest Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych