Karaoke w „Wodnych Ogrodach”

W każdą środę października o godz. 18:00 w restauracji w „Wodnych Ogrodach” w Wejherowie odbędzie się wieczór muzyczny z karaoke, który poprowadzi profesjonalny radiowy DJ.

Natomiast w czwartek 12 października przygotowaliśmy prawdziwą gratkę muzyczną i historyczną. Wystąpi bowiem znana jeszcze z występów na starym basenie muzykująca rodzina Państwa Wójcik, która zaprosi nas na niepowtarzalny koncert muzyki rozrywkowej. Będziemy mogli wspólnie zaśpiewać i zatańczyć.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Wydarzenia odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, mającego na celu podejmowanie czynności zmierzających do aktywizacji mieszkańców Śródmieścia Wejherowa do współpracy i promocji Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody” w Wejherowie.
Projekt pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.